Publicador de continguts

Contribució a la millora de la salut ocular juvenil en els barris desfavorits del departament de Dakar, Senegal

La Fundació Ferreruela Sanfeliu, Ocularis Associació i l'Institut de les Desigualtats engeguen un projecte que vol contribuir a millorar la salut ocular infantil de les i els joves del departament de Dakar.


CONTEXT
Senegal compta amb una població aproximada de 14 milions de persones de les quals el 50% viu sota el llindar de la pobresa. L'esperança de vida és de 66,37 anys, la taxa de mortalitat és del 6,21% i l'accés als serveis socials com la salut i l'educació segueixen sent molt limitats per a gran part de la població. La malària és la primera causa de morbiditat i les malalties cardiovasculars s'han convertit en un vertader problema de salut pública. La taxa de prevalença del VIH/SIDA és del 0,7%, la mortalitat infantil contínua sent alta i la mutilació genital femenina i altres pràctiques perjudicials per a la salut femenina segueixen existint.

En l'àmbit de la salut ocular, s'estima que un 1,4% de la població pateix ceguesa, xifra que representa més de 200.000 persones cegues per a les quals la mendicitat és l'única sortida. Vuit de cada 10 casos de ceguesa són evitables i curables. L'anàlisi del problema mostra que el determinant essencial de la ceguesa és un insuficient tractament curatiu o preventiu, la falta d'equipament i infraestructura i determinants econòmics i socioculturals com l'analfabetisme i els tabús. 

PROJECTE
La finalitat del projecte és duplicar les ametropies detectades per la Universitat de Dakar (UCAD) en joves menors de 15 anys i dotar de correcció òptica a la meitat de les ametropies consultades per la UCAD. 

D'aquesta manera, amb l'execució del projecte es pretén augmentar la detecció dels casos, principalment en les escoles, implicant als professors que es formaran en la detecció de casos i seran dotats de material diagnòstic senzill per a la realització de screenings gratuïts i la duplicació de la formació en les escoles. També es promocionarà l'educació sanitària en salut ocular a través d'activitats de difusió, xarrades i visites a domicili realitzades per dones promotores de salut visual.

D'altra banda, es vol dotar de correcció òptica als casos detectats i, per això, el projecte reforçarà el taller d'òptica existent en els locals de CHU Abass Ndao, que actualment no està en funcionament.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 177 persones entre dones, personal òptic i joves. I els indirectes són 507.000 persones entre mestres, joves i població informada.