Publicador de continguts

Construcció i posada en marxa d'una central de gasos i circuit d'oxígen, aire medicinal i buit a l'Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal)

A la fi de 2013 Fundació Althaia va iniciar un projecte de cooperació amb l'Hospital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal). En aquest nou projecte la Fundació es comprometia a destinar recursos humans i materials per millorar la qualitat assistencial de l'hospital. Dins del marc del conveni d'agermanament que es formalitza a principis de 2015, ambdues entitats conclouen que la prioritat inicial és comptar amb un bloc quirúrgic més segur i eficient. Per a això, s'engega un programa que, entre altres projectes, planteja crear i condicionar una central de gasos (oxigen, aire medicinal i buit) pel bloc quirúrgic, unitat de cures intensives i sala de parts.


CONTEXT
A causa de les manques estructurals i a la falta d'un compressor, l'hospital no disposa d'una central de gasos ni d'un circuit per fer arribar l'oxigen (O2), l'aire medicinal (comprimit) i/o buit al bloc quirúrgic, sala de parts o unitat de vigilància intensiva (UCI).
L'oxigen és utilitzat, especialment, a través dels respiradores del bloc quirúrgic per realitzar les anestèsies generals o donar suport respiratori als pacients intervinguts. També s'utilitza en la UCI per a pacients que es mantenen calmats o necessiten un respirador, així com a la sala de parts per reanimar als nounats que ho requereixin.


EXPLICACIÓ DEL PROJECTE 
El primer projecte iniciat en 2015 comprenia la creació d'uns adequats circuits de material, personal i pacients a l'àrea quirúrgica, aspectes de vital importància des del punt de vista de seguretat i higiene. La reforma estructural que es va plantejar tenia com a objectiu augmentar la qualitat assistencial i millorar la seguretat dels processos, ja que, la modificació que es proposa permetria l'agilitació dels processos quirúrgics i la reducció del temps de preparació del material, la disminució de les complicacions quirúrgiques i de les infeccions. En definitiva, disminuirien els riscos per als pacients, el temps d'hospitalització i els costos hospitalaris
La direcció de l'hospital va rebre, a principis de 2015 una subvenció del Ministeri de Salut de Senegal que li va permetre iniciar les obres de remodelació i millora del bloc quirúrgic. Les obres ja estan acabades.
Una vegada remodelat el bloc quirúrgic ara és el moment de construir la central de gasos i els circuits pertinents. Aquest és l'objectiu del present projecte, així com la formació del personal assistencial i de manteniment perquè la central sigui operativa.
Una vegada finalitzat el projecte es podran realitzar noves tècniques quirúrgiques menys invasives i que minimitzin el risc d'infeccions. Tot això suposa una millora en la formació i un estímul per als professionals de l'Hospital.


BENEFICIARIS
Segons dades de l'últim any: pacients intervinguts quirúrgicament: 1102; pacient als quals es realitza una anestèsia general: 738; pacients ingressats en la UCI: 231; parts: 933.  Professionals de quiròfan, sala de parts i  UCI: 50 persones.