Publicador de continguts

Construcció d'un centre de salut en la població d' Amrahia, Ghana

Encara que en els últims anys Ghana ha realitzat un esforç notable en la consecució dels Objectius del Desenvolupament del Mil•lenni, segueix existint una bretxa entre la capital i els seus suburbis; suburbis com el de Amrahia (districte de Tema), on existeixen alts índexs de pobresa. Els precaris sistemes de subministrament d'aigua, infraestructures sanitàries i xarxa de transport provoquen que malalties tractables com la malària, diarrea i infeccions respiratòries tinguin conseqüències fatals per a la població que actualment ha de desplaçar-se a zones molt allunyades per rebre atenció sanitària.


Després de realitzar enquestes a 665 caps de famílies de la zona, en les quals es va posar de manifest la preocupació de la població per l'accés a uns serveis sanitaris accessibles i eficients, l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu, present en el districte de Tema des dels anys 90, va decidir emprendre un projecte de construcció d'un centre de salut que s'integrarà en el servei de salut públic del país i servirà, a més, com centro matriu per impartir serveis d'educació sanitària i medicina preventiva.

La sostenibilitat del centre de salut, en la construcció de la qual participa econòmicament la Fundació Probitas, ve avalada pels recursos locals i pel suport de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu que té com a objectiu l'autosuficiència de tots els seus centres.