Publicador de continguts

Millora de l'accés a la salut ocular de la població d'El Alto i la seva àrea rural d'influència

Situat a l'altiplà bolivià, el municipi d'El Alto es localitza a 4.000 metres sobre el nivell del mar. La seva població, indígena en el seu 90%, creix a un ritme del 5,1% en un impactant exemple del fenomen de concentració urbana que ha generat condicions de precarietat en l'accés a serveis bàsics, com el de la salut. Les condicions socioeconòmiques juntament amb els factors ambientals (gran altitud, vent constant i exposició continua al sol) provoquen que la incidència i prevalença de problemes oculars siguin molt importants, el que accentua encara més la pobresa de les persones i famílies que les pateixen. En aquest context, el projecte per millorar l'accés a la salut ocular de la població d'El Alto de la Fundació Ulls del món, i recolzat per Probitas, cerca millorar l'accés a la salut ocular de forma autosostenible.


El projecte dissenyat per Ulls del món consisteix en augmentar l'accessibilitat a la salut ocular, millorant les capacitats locals mitjançant la formació i dotació d'equips i augmentant els serveis i establiments; tot això amb respecte a l'ètica mèdica i la cultura de la zona.

L'estratègia es formar especialistes en oftalmologia amb la finalitat de que puguin treballar a hospitals i centres de salut del sistema públic, enfortint així el servei d'atenció ocular i ajudant a l'Estat bolivià a assumir la seva responsabilitat. Tot això va unit a una estratègia de salut comunitària a gran escala en sensibilització i prevenció de la salut ocular. Així, Ulls del món preveu ajudar a crear un sistema de referència per uns 600.000 beneficiaris a uns costos assumibles, amb aportacions de l'Estat i la implicació de la comunitat.

Els problemes oculars són superiors a El Alto: conjuntivitis i pterigium són algunes de les patologies que, en cas de no ser tractades, es poden complicar i causar la disminució de les capacitats de les persones ja castigades per la desigualtat i la pobresa. A més, una de les principals causes de ceguera evitable a El Alto són les cataractes. Des de 2003, Ojos del Mundo Bolívia treballa al municipi amb la finalitat de crear una xarxa d'atenció oftalmològica sostenible i de qualitat. Fins al moment, s'ha dotat de l'equipament necessari a les consultes dels hospitals municipals i centres de salut, s'han establert pautes de coordinació entre professionals per tal d'ampliar la red de formació i s'han format especialistes, entre d'altres.

El projecte que recolza Probitas és la segona fase d'aquest programa i cerca consolidar la xarxa oftalmològica a partir de tres eixos transversals: traspàs de coneixements d'oftalmologia i de prevenció als actors locals, formalització de convenis i altres accions.