Publicador de continguts

Suport als laboratoris de referència a Ghana per al control i eliminació de les malalties tropicals desateses

El projecte es porta a terme en 15 districtes de Ghana i en col·laboració amb Noguchi Memorial Institute for Medical Research, Chemistry DepartamentLaboratory, MBOs de la Universitat de Ghana i Kumasi Centre for Collaborative Research. L'objectiu del projecte és la millora en el diagnòstic de l'úlcera de Buruli (UB), la lepra i el pian, mitjançant l'enfortiment dels 3 laboratoris esmentats.


CONTEXT
L'Organització Mundial de la Salut té com a objectiu per al 2020 el control, l'eliminació i l'erradicació de les Malalties Tropicals Desateses (MTD). Aquestes malalties es donen en contextos d'extrema pobresa, redueixen de manera permanent el potencial humà i el 75% dels afectats són nenes i nens menors de 15 anys. Si no es detecten i tracten a temps, produeixen un dany irreversible, ocasionant discapacitat física permanent.

Ghana és un país endèmic en úlcera de Buruli, lepra i pian i Anesvad, com a part del seu programa integrat, col·labora amb els laboratoris de referència al país per millorar i agilitzar el diagnòstic de l'úlcera de Buruli, la lepra i el pian, el que es traduirà en una millora en la salut per a les persones de les comunitats rurals, importants estalvis en l'àmbit personal, familiar i comunitari i una millora del Sistema Nacional de salut.

PROJECTE
El projecte té com a objectiu enfortir, agilitzar i millorar la diagnosi de l'úlcera de Buruli, la lepra i el pian dels 3 laboratoris nacionals i per aconseguir-ho es realitzaran les següents activitats:
 • Compra de material de laboratori utilitzat en les anàlisis f-TLC (cromatografia de capa fina).
 • Compra dels equips necessaris per dur a terme les anàlisis i el diagnòstic amb el mètode f-TLC.
 • Tallers per harmonitzar i homogeneïtzar processos operatius. Es capacitarà també en processos de control de qualitat i en la recollida i transport de mostres, així com en la generació de documentació necessària per als diferents processos.
 • Formació de tècnics i personal sanitari per a cada districte per conèixer processos de recol·lecció, maneig i etiquetatge de mostres i la importància que el procés es faci sota els estàndards de l'OMS. Aquests tallers es podran replicar en altres districtes en el futur.
 • Millora dels mecanismes de transmissió de mostres i suport tècnic als laboratoris.
 • Supervisió i monitoratge per part dels laboratoris als 15 districtes.
 • Aquestes activitats portaran amb si una millora en l'eficàcia del diagnòstic de les 3 malalties en els 3 laboratoris que treballen a escala nacional a Ghana, revertint en les comunitats rurals més pobres, que veuran com molts dels casos que hi ha poden ser detectats i curats, millorant l'accés a la salut de les persones i enfortint el sistema nacional de salut a Ghana. Els resultats que s'esperen del projecte són:
 • Establir procediments operatius estàndard harmonitzats en els 3 laboratoris de referència.
 • Enfortir les capacitats del personal sanitari i dels tècnics de laboratori.
 • Millorar els processos de confirmació de casos i el control de qualitat.
 • Millorar la supervisió i el monitoratge.
   
El projecte és part d'un Programa més ampli que realitza Anesvad amb el Ghana Health Service i que aborda les 3 malalties amb un nou enfocament integrat, tractant les 3 malalties tropicals desateses prevalents al país, per tal de reduir el dolor i la càrrega a llarg termini que aquestes malalties produeixen avui.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 1.107.777 persones, que correspon a la població rural dels 15 districtes d'intervenció del Projecte.

En referència als beneficiaris indirectes són 20 milions de persones, el que correspon al  70% de la població de Ghana.