Publicador de continguts

Anèmia NO

El projecte d'Acción contra el Hambre té per finalitat contribuir a la prevenció i disminució sostenible de la desnutrició infantil en el districte rural de Ajoyani, Província de Carabaya, Regió Altiplánica de Puno de Perú.


CONTEXT
El Districte rural de Ajoyani té una població de 1.938 habitants (2007). L'any 2015, el 43,5% dels nens i nenes peruans d'entre sis i 35 mesos d'edat pateixen anèmia. La situació a les zones rurals és del 52,3% així com en la serra rural que la xifra és del 54,6%. És molt més lamentable a la regió Puno (àmbit del projecte) on aproximadament vuit de cada 10 menors presenten anèmia i en el districte d'Ajoyani el 66,0% la pateixen, segons els reports de l'Institut Nacional de Salut. Mirar el vídeo

PROJECTE
Els objectius del projecte són reduir l'anèmia per deficiència de ferro en nens i nenes menors de tres anys, mitjançant la millora de pràctiques familiars de prevenció i control, que siguin culturalment pertinents; l'enfortiment de capacitats del sector salut, del govern local, dels programes socials i de les organitzacions comunitàries, enfortint el treball articulat en el districte rural d'Ajoyani, Perú. Aquests punts es concreten en la realització de:

• Pràctiques familiars per a la prevenció i control de l'anèmia: i) realització de sessions demostratives d'alimentació rica en ferro per a nens, nenes i gestants; ii) Fires de Prevenció de l'Anèmia; i iii) realitzar concursos comunitaris d'alimentació rica en ferro.

• Vigilància comunitària de la salut i nutrició infantil per a la presa de decisions: i) instal·lació de centres comunitaris de vigilància d'anèmia i la suplementació amb multimicronutrientes; ii) sistema actiu de monitoreig i avaluació de l'anèmia i suplementació amb MNT; iii) estratègia de seguiment de pràctiques preventives d'anèmia a nivell familiar.

• Consum alimentari de ferro en els nens i nenes menors de 3 anys: i) receptari d'alimentació ric en ferro sobre la base d'aliments locals; ii) material de difusió sobre l'aplicació de tècniques ancestrals de conservació d'aliments rics en ferro; iii) instrument per a l'assecat de productes càrnics amb materials locals.

• Enfortiment de capacitats tècniques i metodològiques per a la prevenció i control de l'anèmia: i) Taller en metodologia d'educació d'adults i andragogía; ii) Taller sobre Centres de Vigilància Comunitària; iii) Estandardització en el dosatge d'hemoglobina dirigit al personal de salut i del Projecte; v) Capacitació en prevenció d'anèmia i suplementació amb multimicronutrientes per a personal de salut i coordinadors.

• Enfortiment de l'espai de concertació interinstitucional: i) Assemblea local prioritza la lluita contra l'anèmia; ii) Pla local per a la prevenció i control de l'anèmia; iii) Execució de reunions amb dirigents per implementar activitats pel combat de l'anèmia; iv) Passantia amb actors d'altres districtes per expandir l'experiència desenvolupada; v) sistematització del projecte.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són  529 persones, 202 dels quals són homes i 327 dones.

Els beneficiaris indirectes per la seva banda, són un total de 264 persones, de les quals només 9 són homes i les 255 restants són dones.