Publicador de continguts

Lluita contra l'exclusió social i les seves conseqüències mèdic-psicosocials en els assentaments de Lima, Perú

El projecte de Samusocial té per finalitat reduir l'exclusió social de la població de les àrees aïllades de les perifèries de Lima, concretament en les zones altes del Districte de Santa Rosa.


CONTEXT
Lima acull més de 10 milions d'habitants. L'èxode rural genera la creació d'assentaments humans en la perifèria de la capital, zones on la població viu en situació de gran exclusió social sense accés als serveis mèdics i psicosocials de base.

Aquesta exclusió es tradueix per riscos sanitaris i socials en una taxa d'anèmia alta del 43,5% en nens i nenes menors de 3 anys, una important presència de violència familiar que es tradueix que un 70% de les dones són víctimes d'algun tipus de maltractament per part de la seva parella.

PROJECTE 
Assegurar un millor accés a l'atenció mèdic-psicosocial i reduir la taxa d'anèmia dels nens i nens i dones embarassades en situació d'exclusió és el principal objectiu del projecte. Per a la seva execució, la fundació Samusocial proporcionarà una unitat mòbil per a realitzar visites domiciliàries diàries amb experts de la salut. A més, el projecte inclou l'organització de campanyes de salut en coordinació amb els centres sanitaris de la zona o propers, desplaçant als professionals a les zones aïllades i de difícil accés. Finalment, es realitzaran activitats de sensibilització i de capacitació per a prevenir els riscos sanitaris i socials en la comunitat. El projecte es desenvolupa en un període de 24 mesos i es focalitza en tres àrees principalment, la d'atendre, la de prevenir i la de capacitar.

  • Atendre: s'enfoca a cuidar la població que es troba en una situació de risc sanitari (malaltia lleu que s'agreuja, anèmia) o psicosocial (maltractament, abús, problemes legals…).
  • Prevenció: s'enfoca a sensibilitzar a la població per a prevenir la situació del risc mèdic i/o psicosocial.
  • Capacitació: consisteix a enfortir les capacitats de la població per actuar pel seu propi desenvolupament.

Aquest apoderament permet a les persones assumir una responsabilitat per a la seva comunitat.
Les activitats estan desenvolupades en coordinació amb els actors locals per a difondre la metodologia d'intervenció, avaluar l'impacte de les activitats i assegurar una eficàcia i eficiència del projecte.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes són 1.591 persones de les quals, 609 són dones adultes, 902 nens i nenes i adolescents i 80 són homes adults.

I els beneficiaris indirectes són 3.750 persones de totes les comunitats que viuen en les zones d'intervenció del projecte.