Publicador de continguts

Atenent les necessitats de Salut a Grècia

El projecte "Atenent les necessitats de Salut a Grècia", té com a objectiu general, contribuir a la cobertura de les necessitats de serveis bàsics de salut i suport psicosocial de la població migrant a Grècia. Per aconseguir aquest objectiu es proveirà de serveis bàsics de salut i primers auxilis a la població migrant i en últim terme, es derivarà a instal·lacions de salut del sistema nacional. Paral·lelament es millorarà l'accés als serveis de suport psicosocial en els punts d'operació assignats.


CONTEXT 

Des del tancament de la frontera entre Grècia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia al març de 2016, més de 50.874 persones, s'han vist obligades a romandre per un temps indeterminat a Grècia. Es manté el control a la població migrant, en els camps formals i en els assentaments informals, mostrant que hi ha una superpoblació en algun d'ells, condicions sanitàries precàries, condicions de sanejament i higiene deficients, i en general, condicions de vida en els camps que no estan complint amb els estàndards d'ESFERA.

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE

El projecte, amb una durada de 12 mesos des de l'inici de la seva execució, té com a objectiu específic contribuir a la cobertura de les necessitats de serveis bàsics de salut i suport psicosocial de la població migrant a Grècia. Per abordar els problemes identificats, la resposta sanitària estarà enfocada en cures d'atenció primària, primers auxilis i suport psicosocial (primers auxilis psicològics i espais amigables per a nens i nenes).

Les principals activitats lligades al projecte es centren, d'una banda, en la provisió d'atenció bàsica en salut i serveis clínics per part de Cruz Roja Española i, d'altra banda, en el suport psicosocial a la població migrant. Per a això CRE treballarà els primers auxilis psicològics als espais amigables per a menors, en els quals a més durà a terme activitats recreatives per a ells i les seves famílies. Paral·lelament, CRE formarà en suport psicosocial a treballadors i voluntaris de la Cruz Roja Hel·lènica.

BENEFICIARIS

Les persones beneficiàries són i seran migrants que es troben a Grècia amb la necessitat d'assistència urgent en matèria de salut i suport psicosocial, sense tenir en compte el seu estatus legal o les seves rutes d'entrada al país. Les unitats de salut de CRE compten amb serveis d'interpretació a diverses llengües per optimitzar la qualitat dels serveis prestats.