Publicador de continguts

Accés a serveis sanitaris d'atenció primària a la població més vulnerable de la zona periurbana de Bissau

Amb el suport de Fundació Probitas, es prestarà servei d'urgències i es facilitarà l'accés a una sanitat de qualitat a 18.000 persones sense recursos, en tots els centres d'atenció primària de Bissau. A través d'aquest projecte -de 15 mesos de durada- AIDA i els seus socis a Guinea Bissau, lliuraran materials mèdic-quirúrgics i medicaments pel tractament d'urgències, assistiran soci-sanitàriament als pacients sense recursos econòmics i formaran i sensibilitzaran sobre la cura dels nens i nenes a les mares que acudeixin a les consultes pre-natals o pediàtriques.


CONTEXT
Guinea Bissau és un dels països més pobres del món, el país es troba en el lloc 178è de 188 segons el seu Índex de Desenvolupament Humà (IDH) -PNUD- i que indica l'índex de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa (menys de dos dòlars al dia). L'índex de Guinea Bissau és del 69% i un 33% de la població viu en la pobresa extrema (menys d'un dòlar al dia). Les administracions públiques són, en la pràctica, inoperants i la població manca dels mitjans més bàsics (llum, aigua, sanejament…).

Els indicadors de salut estan entre els pitjors d'Àfrica Subsahariana, especialment quant a morbiditat i mortalitat materna i infantil. Moren 155/1.000 nens abans dels cinc anys i la mortalitat materna està entorn d'1.000/100.000 per cada nens nascut (UNFPA).  La inestabilitat política i la falta de recursos econòmics de l'Estat i en concret, del Ministeri de Salut, provoca que la població no tingui accés als serveis sanitaris ni pugui pagar els medicaments i els tractaments.

PROJECTE
El projecte té per finalitat donar accés igualitari i equitatiu als serveis de salut dels ciutadans de Guinea Bissau. Pel seu assoliment es realitzaran lliuraments periòdics de medicaments i material mèdic als serveis d'urgència dels Centres de Salut de Bissau. S'establirà un protocol de registre dels materials mèdics i medicines utilitzades en els serveis d'urgència, així com també s'identificarà, s'avaluarà i es donarà suport psicosocial de les persones. Altres accions que contempla el projecte són la compra i l'emmagatzematge dels tractaments mèdics receptats que no són brindats pel sistema sanitari i que els pacients no estan en condicions d'adquirir.

BENEFICIARIS
Els beneficiaris directes del projecte són 18.000 persones, 14.000 de les quals són dones i 2.500 menors de 15 anys. Almenys 6.000 persones en situació de greu risc seran beneficiàries de tractaments mèdics i medicaments. D'aquestes, 2.000 persones seran emergències i 4.000 són persones sense recursos econòmics per a pagar-se el material mèdic-quirúrgic que necessiten.

D'altra banda, els beneficiaris indirectes el conformen un total de 180.000 persones. Aquestes són les famílies de les persones sense recursos econòmics o en situació d'emergència mèdica que seran beneficiàries directes i les famílies de les dones que participaran en sessions de medicina preventiva.