Publicador de continguts

Projecte de cooperació al desenvolupament oftalmològic a Senegal. Gesta

A través d'un conveni de col·laboració amb Gesta, l'entitat tractarà a 1000 pacients de ceguesa adquirida o patologia de cataractes amb intervencions quirúrgiques al llarg de 2015.
A partir de l'any 2012 Gesta realitza aquestes intervencions en el quiròfan mòbil dotat i donat per la Fundació *Probitas, millorant substancialment les condicions quirúrgiques dels pacients i possibilitant el canvi de coneixements professionals en un espai estructurat racionalment, facilitant l'ampliació de formació i pràctica in situ de les infermeres senegaleses.


Resum narratiu

A les zones d'intervenció els tècnics d'oftalmologia són els responsables d'anar seleccionant als pacients per a la campanya 1 mes abans de les intervencions recorrent les poblacions i fent també difusió per la ràdio local. Aquesta activitat compta amb el suport i col·laboració del Ministeri de Salut i dels Centres de Salut de Kedougou i Bakel.

A Senegal les malalties oculars són molt freqüents i variades sent l'origen de ceguesa irreversible amb unes repercussions soci econòmiques molt importants.

Cada any apareixen una gran quantitat de cataractes suplementàries, solament la meitat, són operades i l'altra meitat queden a l'espera de ser operades, la qual cosa fa de la patologia de cataractes un greu problema de salut pública.

En les poblacions rurals, en les quals els ingressos són molt baixos, la situació es complica encara més, impedint l'accés a la salut. En qüestió d'oftalmologia l'accés és molt limitat ja que solament existeixen 58 oftalmólogos a Senegal trobant-se la majoria a les grans ciutats.

Aquesta situació genera una sèrie de problemes que són els que les campanyes de Gesta pretenen solucionar:

  • Despeses per al pacient, (transporti estada i operació)
  • Dificultats del trajecte, (zones rurals allunyades dels centres de salut)
  • Falta d'informació, (analfabetisme, reforç en informació)

Des del Ministeri de Salut senegalès es busca com a solució formar a professionals d'infermeria perquè obrin petites consultes d'oftalmologia als centres de salut de tot el país. Aquests tècnics en cures oculars atenen a les poblacions que per llunyania no poden accedir a les cures oculars bàsiques.

Després de constatar els greus problemes oculars a la regió de Kedougou i Bakel, Gesta va organitzar una campanya per a la detecció de casos operables, amb el suport d'un TSO (Tècnic Cures Oculars) del Centre de Salut de Kédougou. L'objectiu principal va ser operar els malalts de cataractes que causaven ceguesa.